Giới Thiệu Chung

GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty cổ phần xây dựng 46 tiền thân Xí Nghiệp Xây Dựng Thủy lợi 6, thuộc Liên Hiệp các xí nghiệp xây dựng Thủy Lợi 4 - Bộ Thủy Lợi. Quyết định thành lập số 450 QĐ/TCCB ngày 01/08/1987. Gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty cổ phần xây dựng 46 đã và đang không ngừng phát triển, trở thành một đơn vị mạnh, chuyên thi công các công trình thủy lợi và thủy điện trọng điểm của Nhà nước; Các công trình Dân dụng chuyên nghiệp, xây dựng Nhà phố, Biệt thự.

Công trình tiêu biểu

Bản Đồ

top